Kdo jsme

Institut pro pravicovou politiku (IPPO) je politický institut založený Občanskou demokratickou stranou a nezávislým think-tankem Pravý břeh. Jeho úkolem je otevírat, promýšlet a zpracovávat témata moderní pravicové politiky a usilovat o její ideovou obnovu.

IPPO je politický institut ve smyslu zákona 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Úkolem IPPO je nalézat vyváženou kombinaci mezi politickými idejemi a praxí, poskytovat odborné analýzy a doporučení, ale i nezbytné ideje a vize, o něž se musí moderní pravicová politika opírat.

 

Zakládací listina Institutu pro pravicovou politiku (PDF, 7.1 MB)

NAŠI PARTNEŘI

Pravý břeh

Mladí občanští demokraté

Alliance of Conservatives and Reformists in Europe

New Direction