20. dubna 2024, IPPO

Martin Staněk: Mladá ODS je slyšet!

rubrika: Komentáře

Mladá ODS se v neděli na 31. kongresu strany v Ostravě představila všem svým stranickým kolegům. Chce oslovit 400 tisíc nových mladých voličů, kteří půjdou k příštím parlamentním volbám.

Spolupráce Občanské demokratické strany s mládežnickými organizacemi má svou dlouholetou tradici. Vedle Mladých konzervativců, jež ale působí více samostatně a mají svoji vlastní spolkovou samosprávu, působila od roku 2016 na této scéně i platforma Mladých občanských demokratů. Ta se dnes transformuje právě do Mladé ODS.

Mladá ODS je zapsaným spolkem v čele se svým vlastním vedením. V jejím čele stojí tříčlenné předsednictvo. Role historicky prvního předsedy se ujal jeden z předních tvůrců a podporovatel celého projektu Michal Chládek, jenž zároveň vedle toho působí i jako advokátní koncipient, obecní zastupitel a místopředseda Pravého břehu – Institutu Petra Fialy. Po jeho boku mu budou zdatně sekundovat bývalá zástupkyně tiskového mluvčího ODS a dlouholetá popularizátorka politiky pro mladé Kateřina Lodrová jako 1. místopředsedkyně a student právnické fakulty a poslanecký asistent Richard Beran jako místopředseda.

Stěžejním úkolem Mladé ODS je  vytvářet prostředí stimulující osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst svých členů stejně jako podporovat ODS a pravicové, liberálně-konzervativní politiky obecně. Chce se rovněž zaměřit na výchovu a vzdělávání politicky aktivních mladých lidí a vytvářet zázemí pro jejich osobní a politický rozvoj.

Zástupci Mladé ODS na kongresu zdůraznili témata, která mladé lidi zajímají a která je trápí. Mezi nejčastější problémy mladých patří především téměř nedostupné bydlení, hospodářská situace s ohledem na jejich vlastní budoucnost a problematika rovnosti mužů a žen.  Na tyto otázky nabízí Mladá ODS své vlastní recepty a chtěla by je postupně představit veřejnosti nejen na sociálních sítích, ale i za pomocí debat a výjezdů do regionů. Předseda Michal Chládek a 1. místopředsedkyně Kateřina Lodrová na kongresu také předestřeli, že cílem je oslovit až 400 tisíc nových voličů, kteří půjdou k volbám do poslanecké sněmovny v příštím roce. O důležitosti prvovoličů plamenně hovořili třeba i šéf Senátu Miloš Vystrčil nebo europoslanec Alexandr Vondra.

“Byť téma dostupného bydlení rezonuje především v levicových kruzích, recept mají i mladí občanští demokraté. Měla by jím být zrychlená výstavba bytů formou zjednodušení byrokracie, což by se mělo propsat i do výsledných cen jednoduchou rovnicí: větší nabídka – menší cena”, uvedl jako svůj klíč k dostupnějšímu bydlení  Michal Chládek.

Na omlazení a modernizaci ODS pracují nyní hned tři organizace: Mladá ODS, Mladí konzervativci a nebo projekt Česko plus.Především spolupráce Mladé ODS s Mladými konzervativci je dnes na skvělé úrovni a místo rivality dnes obě organizace táhnou za jeden provaz. Z jejich členů by se podle předsedů obou organizací měli v budoucnu rekrutovat asistenti, stážisté a zejména budoucí ministři a další politici s logem občanské demokracie.

štítky: #Mladá ODSNaše nejnovější výstupy

3. července 2024, IPPO

Eva Decroix: Doba politických trhovců a sládků se vrací

V těchto dnech mě napadají slova Františka Vaňka z Audience  „Je to všechno na hovno —“. V Evropě vzniká první otevřeně proruská koalice a to zcela podle notiček Kremlu. V tupé a slepé snaze získat či udržet si moc si nasadila líbivou tvářičku ochrany národních zájmů. Že nic není víc v rozporu s našimi národními zájmy než kamarádšoft s těmi, kteří podkopávají bezpečnost našeho státu, je jen bezvýznamný paradox.  Historie jich je plná.

2. července 2024, IPPO

Martin Staněk: Schodek státního rozpočtu je nejnižší za posledních pět let

Jeden z nejdůležitějších slibů vlády Petra Fialy – snižování veřejného zadlužení, se postupně daří naplňovat. Státní rozpočet skončil v 1. pololetí ve schodku 178,6 miliard korun, deficit se tak zmírnil proti květnovým 210,4 miliardám. Výsledek hospodaření je nejlepší za posledních pět let. Vše nasvědčuje tomu, že plán rozpočtu na letošní rok se podaří naplnit.

2. července 2024, IPPO

Teambuilding Mladé ODS

Ve dnech 28. až 30. června se na Vysočině uskutečnil teambuilding Mladé ODS. Ve spolupráci s touto organizací jej uspořádal Pravý břeh – Institut Petra Fialy a Institut pro pravicovou politiku.

25. června 2024, IPPO

Martin Staněk: Co přinese novela zákona o ochraně hospodářské soutěže?

Lepší kontrolu trhu i efektivnější proces přezkumu veřejných zakázek mají přinést dvě novely zákona o ochraně hospodářské soutěže. Z pera Úřadu vlády míří do legislativního procesu zpřísnění dohledu nad tvorbou cenových kartelů, ministerstvo pro místní rozvoj pak přichází se zjednodušením přezkumu a kontroly veřejných zakázek.

2. června 2024, IPPO

Petr Fiala: Odvážný a originální. Připomínáme si 25. výročí úmrtí Václava Bendy

Dnes si připomínáme výročí 25 let od smrti Václava Bendy (2. června 1999). Několika poznámkami chci připomenout tuto výjimečnou a originální osobnost. Základní kontury příběhu Václava Bendy všichni známe: prožil příliš krátký život, v tomto vyměřeném čase však prokázal odvahu a intelektuální poctivost, stal se vzorem pro mnoho lidí a uspěl v úctyhodném množství společenských rolí. Jak v období totality, tak v demokracii.