2. července 2024, IPPO

Martin Staněk: Schodek státního rozpočtu je nejnižší za posledních pět let

rubrika: Komentáře

Jeden z nejdůležitějších slibů vlády Petra Fialy – snižování veřejného zadlužení, se postupně daří naplňovat. Státní rozpočet skončil v 1. pololetí ve schodku 178,6 miliard korun, deficit se tak zmírnil proti květnovým 210,4 miliardám. Výsledek hospodaření je nejlepší za posledních pět let. Vše nasvědčuje tomu, že plán rozpočtu na letošní rok se podaří naplnit.

Zatímco ještě loni na konci června byl rozpočtový deficit 215,4 miliardy korun, letos je výše o schodku o 36,8 miliardy příznivější.

Přestože mnozí kritici z řad opozice, odborů či bývalých představitelů stran současné vládní koalice považují tempo snižování státního dluhu za nedostatečné, sami nenabízejí vlastní recept, jak postupovat rychleji, či efektivněji.

Vláda při svém nástupu musela čelit několika bezprecedentním krizím, které způsobily, že konsolidační úsilí vlády zpočátku nabralo jisté zpoždění. Přijatý konsolidační balíček, u nějž je nutné neustále zdůrazňovat, že nikoho nezatěžuje nepřiměřeným daňovým břemenem, konečně nese své ovoce. Jeho větší část navíc mířila do roviny úspor na straně státu a ne na peněženky daňových poplatníků.

Důležitou zprávou je rovněž fakt, že se podařilo zastavit děsivý růst výdajové stránky rozpoutaný za předchozích socialisticko-populstických vlád. Výdaje i přes růst některých mandatorních plateb stagnují. Tyto výsledky tak ukazují, že vláda bude schopna dodržet plánovaný schodek ve výši 252 miliard korun. Dodržení naplánovaného schodku považují za pravděpodobné i analytici.

Představitelé opozičního hnutí ANO ústy svého předsedy Andreje Babiše a bývalé ministryně financí Aleny Schillerové rádi opakují, že vláda neumí efektivně vybírat daně a zrušením elektronické evidence třržeb podporuje šedou ekonomiku. Ale rozpočtové příjmy do konce června dosáhly 956,2 miliardy korun a proti loňskému prvnímu pololetí se zvýšily o 4,2 procenta.

Zatímco příjmy státu tedy v pololetí stouply meziročně o takřka 39 miliard, výdaje se meziročně prakticky nezměnily, když narostly jen o zhruba dvě miliardy. To vše i přesto, že došlo k navýšení výplat důchodů, k vzestupu plateb do státních fondů zemědělského i dopravní infrastruktury či k nárůstu výdajů na obranu.

K nelibosti některých se tak vládě daří naplňovat svůj cíl snižování deficitu. Opticky sice stále mohou stamiliardové schodky působit zlověstně, procentuálně ale schodek setrvale klesá a další nárůst výdajů byl zastaven.Naše nejnovější výstupy

3. července 2024, IPPO

Eva Decroix: Doba politických trhovců a sládků se vrací

V těchto dnech mě napadají slova Františka Vaňka z Audience  „Je to všechno na hovno —“. V Evropě vzniká první otevřeně proruská koalice a to zcela podle notiček Kremlu. V tupé a slepé snaze získat či udržet si moc si nasadila líbivou tvářičku ochrany národních zájmů. Že nic není víc v rozporu s našimi národními zájmy než kamarádšoft s těmi, kteří podkopávají bezpečnost našeho státu, je jen bezvýznamný paradox.  Historie jich je plná.

2. července 2024, IPPO

Teambuilding Mladé ODS

Ve dnech 28. až 30. června se na Vysočině uskutečnil teambuilding Mladé ODS. Ve spolupráci s touto organizací jej uspořádal Pravý břeh – Institut Petra Fialy a Institut pro pravicovou politiku.

25. června 2024, IPPO

Martin Staněk: Co přinese novela zákona o ochraně hospodářské soutěže?

Lepší kontrolu trhu i efektivnější proces přezkumu veřejných zakázek mají přinést dvě novely zákona o ochraně hospodářské soutěže. Z pera Úřadu vlády míří do legislativního procesu zpřísnění dohledu nad tvorbou cenových kartelů, ministerstvo pro místní rozvoj pak přichází se zjednodušením přezkumu a kontroly veřejných zakázek.

2. června 2024, IPPO

Petr Fiala: Odvážný a originální. Připomínáme si 25. výročí úmrtí Václava Bendy

Dnes si připomínáme výročí 25 let od smrti Václava Bendy (2. června 1999). Několika poznámkami chci připomenout tuto výjimečnou a originální osobnost. Základní kontury příběhu Václava Bendy všichni známe: prožil příliš krátký život, v tomto vyměřeném čase však prokázal odvahu a intelektuální poctivost, stal se vzorem pro mnoho lidí a uspěl v úctyhodném množství společenských rolí. Jak v období totality, tak v demokracii.

31. května 2024, IPPO

Martin Staněk: Schodek rozpočtu poklesne

Konsolidaci veřejných financí a  postupný pokles schodků rozpočtu si vláda Petra Fialy vytkla za jeden ze svých prioritních programových bodů. V době svého nástupu zdědila schodek, který počítal s deficitem téměř 500 miliard korun. Již první rok se jej oproti plánu podařilo snížit o téměř 80 miliard a vláda pokračuje dále. Už příští rok by měly být veřejné finance na polovině úrovně roku 2021 a  schodek patrně nepřekročí hranici 230 miliard. Ambice jsou ale ještě smělejší.