22. května 2023, IPPO

Ivana Ryčlová: Jak zabít draka

rubrika: Komentáře

Válka na Ukrajině trvá již rok a dva měsíce. Po celou tu dobu se vedou debaty o tom, co se stane s Ruskem, až válka skončí. Zejména zda Vladimir Putin zůstane u moci a zda země zůstane v současné podobě. K těm, kteří dnes veřejně otevírají tyto otázky, se ze Švýcarska připojil také Michail Chodorkovskij svojí poslední knihou Jak zabít draka? Příručka pro začínající revolucionáře.

Chodorkovskij, někdejší ropný magnát patřící k nejbohatším Rusům, je člověkem s osobní zkušeností, že není radno hovořit s kremelským vládcem o korupci ve vyšších patrech moci. Pár týdnů na to, co v říjnu 2003 zmíněné téma při jednání s Vladimirem Putinem otevřel, byl zadržen a strávil více než deset let ve vězení (šest v cele a čtyři ve vězení). Nezastírá, že titul knihy odkazuje ke scénické pohádce Drak Jevgenije Švarce, od jejíhož napsání letos uplynulo osmdesát let. Švarcův Drak vznikl primárně sice jako dílo protifašistické, ale to na jeho aktuálnosti nic nemění. Ukazuje totalitu ve své obludné záludnosti a důmyslné manipulaci s člověkem natolik názorně, že má obecnou platnost. Je to nadčasová filozofická pohádka o totalitě ve všech formách a obdobích dějin, tedy i v době, kterou právě žijeme. Zabít draka vyžaduje nadměrné úsilí, nicméně zbavit společnost vnitřních pout a zabít draka v každém jednotlivci, to je úkol mnohem složitější.

Chodorkovskij psal svůj návod jak zabít draka, jak zvítězit nad zlem, dvacet let. Od okamžiku svého uvěznění do současnosti. Přesněji řečeno kniha Jak zabít draka? měla vyjít již před Putinovým napadením Ukrajiny. Vydání se však pozdrželo kvůli válečným událostem, jež autora přirozeně vedly k některým úpravám a aktualizacím. V intencích pravidel pohádkového žánru předchází návodu, jak zabít draka, úvod do drakologie, nauky o moci. Té se autor pilně věnoval deset let ve volném čase, který mu po splnění povinných vězeňských aktivit zbýval. Chodorkovskij zdůrazňuje, že nemá v úmyslu zapojit se do politické činnosti z osobní pomsty. Ví, že bez Putinovy dobré vůle by k jeho propuštění nikdy nedošlo. „Skóre mého vztahu s Putinem se ukázalo být tak trochu nulové. Dostal mě do vězení, čímž mě a mou rodinu připravil o deset let života, zároveň mi však zachránil život,“ píše Chodorkovskij v úvodním slovu své Příručky pro začínající revolucionáře. Ta má být jakousi mapou na cestě vedoucí k proměně Ruska v zemi, jejíž politická kultura a kultura vládnutí budou poměřovatelné parametry 21. století.

Nutnou podmínkou k tomu, aby mělo Rusko budoucnost, je zabít draka, míněno autokratický režim, nikoli toho, jehož osobou je momentálně personifikován. Chodorkovskij je hluboce přesvědčen, že začarovaný kruh ruských dějin lze prolomit. Že Rusko umí žít bez draků, s vlastním rozumem a svědomím. Mladí rytíři revoluce si však musí uvědomit, že zabít starého draka — i když to není snadné — nestačí. Důležité je nepřivést k moci draka nového, který může být horší než byl ten předchozí. Tomu lze podle Chodorkovského zabránit jen tím, že budou jednou provždy odstraněny podmínky pro reprodukci autokratického modelu řízení země. A to lze v této fázi učinit, domnívá se Chodorkovskij, pouze vybudováním skutečně federativní parlamentní republiky se silnými regiony a obecními úřady.

štítky: #RuskoNaše nejnovější výstupy

27. září 2023, IPPO

Kateřina Hloušková: Ještě lepší, než jsme čekali

Nikoliv třetí nejdražší (za Dánskem a Belgií) v porovnání průměrných cen elektřiny, ale až dvacátí první (mezi Slovenskem a Polskem). Nikoliv čtvrtí nejdražší (za Švédskem, Dánskem a Nizozemím) v porovnání průměrných cen plynu, ale až patnáctí (mezi Estonskem a Francií). A nikoliv druzí nejhorší (za Rumunskem) v meziročním růstu pololetních průměrných cen (indexu), ale naprosto nejlepší v celé evropské sedmadvacítce! To je realita, která by nás měla skutečně těšit, ale kterou bychom měli především umět sdělit každému českému občanovi. Takže ještě jednou: naše ceny byly ve druhém pololetí roku 2022 v rámci EU sedmé nejnižší u elektřiny a desáté nejnižší u plynu. A ceny nerostly, ale naopak klesaly. To je vynikající výsledek zvládnutí energetické krize. 

27. září 2023, IPPO

Slovensko na rozcestí

První poprázdninová debata nesla název Slovensko na rozcestí. S našimi hosty Ivanem Korčokem, slovenským diplomatem a politikem, bývalým ministrem zahraničí, který před nedávnem oznámil kandidaturu na prezidenta Slovenské republiky, a prof. Lubomírem Kopečkem, odborníkem z Katedry politologie FSS MU, jsme se věnovali Slovensku v širším kontextu.

25. září 2023, IPPO

Ivana Ryčlová: Josif Brodskij a současnost

V dnešní složité době se v kulturně politických debatách nezřídka otvírá otázka, nakolik je ruská kultura a myšlení jejích velikánů imperiální či nikoliv. K těm, kdož bývají z imperiálního myšlení obviňováni, překvapivě patří i jedna z největších postav poezie 20. století, básník Josif Brodskij (1940–1996), hlasatel svobody, pěvec individualismu, sám částečně oběť represivní mašinérie sovětského režimu. Konflikt s totalitní mocí, provázený násilným internacemi v psychiatrických léčebnách, přiměl básníka, jenž se později stal nositelem Nobelovy ceny, že v polovině 70. let Rusko opustil a svůj život dožil jako americký občan.

13. září 2023, IPPO

Jan Hroudný: Fiala jednal s jihokorejským premiérem. První kroky pro Restart Česka

Restart Česka začíná rychle nabírat konkrétní podobu. Petr Fiala jeho realizaci zahájil jednáním s předsedou vlády Korejské republiky Han Duck-soo, se kterým jednal o strategických korejských investicích v České republice.

12. září 2023, IPPO

Michal Chládek: Kdy je ten pravý čas hlásat vize pro Česko?

Média hlásají: „Vize premiéra je skvělá, ale přišla pozdě.“ A já bych se rád komentátorů zeptal, kdy jindy by měla dlouhodobá vize přijít? Týden poté, co ruské tanky vpadly na Ukrajinu? Nebo snad ve chvíli, kdy se všichni báli, že nebudeme mít čím topit, a média nás strašila tím, že v zimě zmrzneme?