22. května 2023, IPPO

Ivana Ryčlová: Jak zabít draka

rubrika: Komentáře

Válka na Ukrajině trvá již rok a dva měsíce. Po celou tu dobu se vedou debaty o tom, co se stane s Ruskem, až válka skončí. Zejména zda Vladimir Putin zůstane u moci a zda země zůstane v současné podobě. K těm, kteří dnes veřejně otevírají tyto otázky, se ze Švýcarska připojil také Michail Chodorkovskij svojí poslední knihou Jak zabít draka? Příručka pro začínající revolucionáře.

Chodorkovskij, někdejší ropný magnát patřící k nejbohatším Rusům, je člověkem s osobní zkušeností, že není radno hovořit s kremelským vládcem o korupci ve vyšších patrech moci. Pár týdnů na to, co v říjnu 2003 zmíněné téma při jednání s Vladimirem Putinem otevřel, byl zadržen a strávil více než deset let ve vězení (šest v cele a čtyři ve vězení). Nezastírá, že titul knihy odkazuje ke scénické pohádce Drak Jevgenije Švarce, od jejíhož napsání letos uplynulo osmdesát let. Švarcův Drak vznikl primárně sice jako dílo protifašistické, ale to na jeho aktuálnosti nic nemění. Ukazuje totalitu ve své obludné záludnosti a důmyslné manipulaci s člověkem natolik názorně, že má obecnou platnost. Je to nadčasová filozofická pohádka o totalitě ve všech formách a obdobích dějin, tedy i v době, kterou právě žijeme. Zabít draka vyžaduje nadměrné úsilí, nicméně zbavit společnost vnitřních pout a zabít draka v každém jednotlivci, to je úkol mnohem složitější.

Chodorkovskij psal svůj návod jak zabít draka, jak zvítězit nad zlem, dvacet let. Od okamžiku svého uvěznění do současnosti. Přesněji řečeno kniha Jak zabít draka? měla vyjít již před Putinovým napadením Ukrajiny. Vydání se však pozdrželo kvůli válečným událostem, jež autora přirozeně vedly k některým úpravám a aktualizacím. V intencích pravidel pohádkového žánru předchází návodu, jak zabít draka, úvod do drakologie, nauky o moci. Té se autor pilně věnoval deset let ve volném čase, který mu po splnění povinných vězeňských aktivit zbýval. Chodorkovskij zdůrazňuje, že nemá v úmyslu zapojit se do politické činnosti z osobní pomsty. Ví, že bez Putinovy dobré vůle by k jeho propuštění nikdy nedošlo. „Skóre mého vztahu s Putinem se ukázalo být tak trochu nulové. Dostal mě do vězení, čímž mě a mou rodinu připravil o deset let života, zároveň mi však zachránil život,“ píše Chodorkovskij v úvodním slovu své Příručky pro začínající revolucionáře. Ta má být jakousi mapou na cestě vedoucí k proměně Ruska v zemi, jejíž politická kultura a kultura vládnutí budou poměřovatelné parametry 21. století.

Nutnou podmínkou k tomu, aby mělo Rusko budoucnost, je zabít draka, míněno autokratický režim, nikoli toho, jehož osobou je momentálně personifikován. Chodorkovskij je hluboce přesvědčen, že začarovaný kruh ruských dějin lze prolomit. Že Rusko umí žít bez draků, s vlastním rozumem a svědomím. Mladí rytíři revoluce si však musí uvědomit, že zabít starého draka — i když to není snadné — nestačí. Důležité je nepřivést k moci draka nového, který může být horší než byl ten předchozí. Tomu lze podle Chodorkovského zabránit jen tím, že budou jednou provždy odstraněny podmínky pro reprodukci autokratického modelu řízení země. A to lze v této fázi učinit, domnívá se Chodorkovskij, pouze vybudováním skutečně federativní parlamentní republiky se silnými regiony a obecními úřady.

štítky: #RuskoNaše nejnovější výstupy

2. června 2024, IPPO

Petr Fiala: Odvážný a originální. Připomínáme si 25. výročí úmrtí Václava Bendy

Dnes si připomínáme výročí 25 let od smrti Václava Bendy (2. června 1999). Několika poznámkami chci připomenout tuto výjimečnou a originální osobnost. Základní kontury příběhu Václava Bendy všichni známe: prožil příliš krátký život, v tomto vyměřeném čase však prokázal odvahu a intelektuální poctivost, stal se vzorem pro mnoho lidí a uspěl v úctyhodném množství společenských rolí. Jak v období totality, tak v demokracii.

31. května 2024, IPPO

Martin Staněk: Schodek rozpočtu poklesne

Konsolidaci veřejných financí a  postupný pokles schodků rozpočtu si vláda Petra Fialy vytkla za jeden ze svých prioritních programových bodů. V době svého nástupu zdědila schodek, který počítal s deficitem téměř 500 miliard korun. Již první rok se jej oproti plánu podařilo snížit o téměř 80 miliard a vláda pokračuje dále. Už příští rok by měly být veřejné finance na polovině úrovně roku 2021 a  schodek patrně nepřekročí hranici 230 miliard. Ambice jsou ale ještě smělejší.

28. května 2024, IPPO

Jan Hroudný: Stojíme na správné straně

Křest nové knihy Petra Fialy Vládnutí v čase krizí včera bohužel doprovázel nepříjemný incident. Projev Petra Fialy narušila skupinka propalestinských aktivistů, která jej přerušila křikem a nenechala domluvit.

23. května 2024, IPPO

Kateřina Hloušková: Školství po digitálních přijímačkách

Pamatujete si, co se dělo loni ohledně přijímaček na střední školy? Věřili jste tomu, že se to může v průběhu jednoho roku radikálně změnit? Já, upřímně, ani ne. A ne proto, že bych nevěřila, že máme schopné lidi, kteří to dokáží, ale protože znám některé rozhodovací mechanismy a vím, že nejsou nastaveny tak, aby se něco rychle změnit vůbec dalo. Stal se tedy tak trochu zázrak. A zdá se, že by mohly následovat i další. 

22. května 2024, IPPO

Martin Staněk: Lékařské odbory chtějí znovu protestovat. Vláda přitom svoje sliby plní

Česká lékařská komora a odbory opět hrozí svoláním protestů proti podmínkám ve zdravotnictví. Před necelým půlrokem přitom zástupci lékařů a zástupci vlády našli společnou řeč u jednacího stolu. Dnes někteří představitelé lékařské komory tvrdí, že vláda své sliby neplní. Jak je to ale doopravdy? Pojďme se podívat, jak probíhá plnění bodů, na nichž se obě strany shodly.