13. července 2023, IPPO

kolektiv IPPO: Základní principy flexibilní degresivní rodičovské

rubrika: Analýzy

  ZÁKLADNÍ PRINCIPY FLEXILNÍ DEGRESIVNÍ RODIČOVSKÉ

 

 1. Základní částkou je 300.000 Kč vyplácených za rodičovskou do 3 let věku dítěte.
 2. Maximální dobou, po kterou je možné vyplácet rodičovskou, je do 4 let věku dítěte. Za každý měsíc nad 3 roky je však celková vyplacená částka malifikována o částku 4.167 Kč/měsíc.
 3. Naopak, za každý měsíc, o který je celková délka vyplacené rodičovské kratší, než do 3 let věku dítěte, je vyplácen bonus 1.250 Kč/měsíc.
 4. Níže je uveden přehled vybraných příkladů vyplácené rodičovské v její kumulované celkové výši:

  Věk dítěte

  (roky)

  Celková částka rodičovské

  (tis. Kč)

  4,0 250
  3,5 275
  3,0 300
  2,5 315
  2,0 330
  1,5 345
 5. Dopad ne veřejné finance bude, přes navýšení celkové částky při kratší rodičovské pod 3 roky věku dítěte, pozitivní.
  Pokud průměrná mzda je cca 40.000 Kč a medián mezd cca 35.000 Kč (u žen 32.000 Kč) a vyjdeme z hypotézy, že ke kratší rodičovské budou inklinovat spíše rodiče s vyšší pracovní kvalifikací, bude se jejich mzda zpravidla pohybovat mezi mediánovou a průměrnou.

  Modelový výpočet:

  Měsíční hrubá mzda 37.000 Kč.
  Zálohová daň 2.980 Kč, za rok 35.760 Kč.
  Sociální pojištěni zaměstnanec 2.405 Kč, zaměstnavatel 9.176 Kč, celkový roční odvod 138.972 Kč.
  Zdravotní pojištění zaměstnanec 1.665 Kč, zaměstnavatel 3.330 Kč, celkový roční odvod 59.940 Kč.
  Celková výše ročních odvodů a DPFO 234.672 Kč. Za půl roku 117.336 Kč.
  Zvýšení výdajů při rodičovské kratší, než do 3 let věku dítěte je 30.000 Kč za rok a 15.000 Kč za půl roku.
 6. Již několika měsíční zkrácení rodičovské má pozitivní dopad na veřejné finance. Bonifikace bude motivovat ke kratší rodičovské. Samozřejmě při vědomí nutnosti zajištění péče o dítě do 3 let institucionální formou, nerodičovskou osobou nebo díky home office.
 

štítky: #reformyNaše nejnovější výstupy

3. července 2024, IPPO

Eva Decroix: Doba politických trhovců a sládků se vrací

V těchto dnech mě napadají slova Františka Vaňka z Audience  „Je to všechno na hovno —“. V Evropě vzniká první otevřeně proruská koalice a to zcela podle notiček Kremlu. V tupé a slepé snaze získat či udržet si moc si nasadila líbivou tvářičku ochrany národních zájmů. Že nic není víc v rozporu s našimi národními zájmy než kamarádšoft s těmi, kteří podkopávají bezpečnost našeho státu, je jen bezvýznamný paradox.  Historie jich je plná.

2. července 2024, IPPO

Martin Staněk: Schodek státního rozpočtu je nejnižší za posledních pět let

Jeden z nejdůležitějších slibů vlády Petra Fialy – snižování veřejného zadlužení, se postupně daří naplňovat. Státní rozpočet skončil v 1. pololetí ve schodku 178,6 miliard korun, deficit se tak zmírnil proti květnovým 210,4 miliardám. Výsledek hospodaření je nejlepší za posledních pět let. Vše nasvědčuje tomu, že plán rozpočtu na letošní rok se podaří naplnit.

2. července 2024, IPPO

Teambuilding Mladé ODS

Ve dnech 28. až 30. června se na Vysočině uskutečnil teambuilding Mladé ODS. Ve spolupráci s touto organizací jej uspořádal Pravý břeh – Institut Petra Fialy a Institut pro pravicovou politiku.

25. června 2024, IPPO

Martin Staněk: Co přinese novela zákona o ochraně hospodářské soutěže?

Lepší kontrolu trhu i efektivnější proces přezkumu veřejných zakázek mají přinést dvě novely zákona o ochraně hospodářské soutěže. Z pera Úřadu vlády míří do legislativního procesu zpřísnění dohledu nad tvorbou cenových kartelů, ministerstvo pro místní rozvoj pak přichází se zjednodušením přezkumu a kontroly veřejných zakázek.

2. června 2024, IPPO

Petr Fiala: Odvážný a originální. Připomínáme si 25. výročí úmrtí Václava Bendy

Dnes si připomínáme výročí 25 let od smrti Václava Bendy (2. června 1999). Několika poznámkami chci připomenout tuto výjimečnou a originální osobnost. Základní kontury příběhu Václava Bendy všichni známe: prožil příliš krátký život, v tomto vyměřeném čase však prokázal odvahu a intelektuální poctivost, stal se vzorem pro mnoho lidí a uspěl v úctyhodném množství společenských rolí. Jak v období totality, tak v demokracii.