13. července 2023, IPPO

kolektiv IPPO: Základní principy flexibilní degresivní rodičovské

rubrika: Analýzy

  ZÁKLADNÍ PRINCIPY FLEXILNÍ DEGRESIVNÍ RODIČOVSKÉ

 

 1. Základní částkou je 300.000 Kč vyplácených za rodičovskou do 3 let věku dítěte.
 2. Maximální dobou, po kterou je možné vyplácet rodičovskou, je do 4 let věku dítěte. Za každý měsíc nad 3 roky je však celková vyplacená částka malifikována o částku 4.167 Kč/měsíc.
 3. Naopak, za každý měsíc, o který je celková délka vyplacené rodičovské kratší, než do 3 let věku dítěte, je vyplácen bonus 1.250 Kč/měsíc.
 4. Níže je uveden přehled vybraných příkladů vyplácené rodičovské v její kumulované celkové výši:

  Věk dítěte

  (roky)

  Celková částka rodičovské

  (tis. Kč)

  4,0 250
  3,5 275
  3,0 300
  2,5 315
  2,0 330
  1,5 345
 5. Dopad ne veřejné finance bude, přes navýšení celkové částky při kratší rodičovské pod 3 roky věku dítěte, pozitivní.
  Pokud průměrná mzda je cca 40.000 Kč a medián mezd cca 35.000 Kč (u žen 32.000 Kč) a vyjdeme z hypotézy, že ke kratší rodičovské budou inklinovat spíše rodiče s vyšší pracovní kvalifikací, bude se jejich mzda zpravidla pohybovat mezi mediánovou a průměrnou.

  Modelový výpočet:

  Měsíční hrubá mzda 37.000 Kč.
  Zálohová daň 2.980 Kč, za rok 35.760 Kč.
  Sociální pojištěni zaměstnanec 2.405 Kč, zaměstnavatel 9.176 Kč, celkový roční odvod 138.972 Kč.
  Zdravotní pojištění zaměstnanec 1.665 Kč, zaměstnavatel 3.330 Kč, celkový roční odvod 59.940 Kč.
  Celková výše ročních odvodů a DPFO 234.672 Kč. Za půl roku 117.336 Kč.
  Zvýšení výdajů při rodičovské kratší, než do 3 let věku dítěte je 30.000 Kč za rok a 15.000 Kč za půl roku.
 6. Již několika měsíční zkrácení rodičovské má pozitivní dopad na veřejné finance. Bonifikace bude motivovat ke kratší rodičovské. Samozřejmě při vědomí nutnosti zajištění péče o dítě do 3 let institucionální formou, nerodičovskou osobou nebo díky home office.
 

štítky: #reformyNaše nejnovější výstupy

27. září 2023, IPPO

Kateřina Hloušková: Ještě lepší, než jsme čekali

Nikoliv třetí nejdražší (za Dánskem a Belgií) v porovnání průměrných cen elektřiny, ale až dvacátí první (mezi Slovenskem a Polskem). Nikoliv čtvrtí nejdražší (za Švédskem, Dánskem a Nizozemím) v porovnání průměrných cen plynu, ale až patnáctí (mezi Estonskem a Francií). A nikoliv druzí nejhorší (za Rumunskem) v meziročním růstu pololetních průměrných cen (indexu), ale naprosto nejlepší v celé evropské sedmadvacítce! To je realita, která by nás měla skutečně těšit, ale kterou bychom měli především umět sdělit každému českému občanovi. Takže ještě jednou: naše ceny byly ve druhém pololetí roku 2022 v rámci EU sedmé nejnižší u elektřiny a desáté nejnižší u plynu. A ceny nerostly, ale naopak klesaly. To je vynikající výsledek zvládnutí energetické krize. 

27. září 2023, IPPO

Slovensko na rozcestí

První poprázdninová debata nesla název Slovensko na rozcestí. S našimi hosty Ivanem Korčokem, slovenským diplomatem a politikem, bývalým ministrem zahraničí, který před nedávnem oznámil kandidaturu na prezidenta Slovenské republiky, a prof. Lubomírem Kopečkem, odborníkem z Katedry politologie FSS MU, jsme se věnovali Slovensku v širším kontextu.

25. září 2023, IPPO

Ivana Ryčlová: Josif Brodskij a současnost

V dnešní složité době se v kulturně politických debatách nezřídka otvírá otázka, nakolik je ruská kultura a myšlení jejích velikánů imperiální či nikoliv. K těm, kdož bývají z imperiálního myšlení obviňováni, překvapivě patří i jedna z největších postav poezie 20. století, básník Josif Brodskij (1940–1996), hlasatel svobody, pěvec individualismu, sám částečně oběť represivní mašinérie sovětského režimu. Konflikt s totalitní mocí, provázený násilným internacemi v psychiatrických léčebnách, přiměl básníka, jenž se později stal nositelem Nobelovy ceny, že v polovině 70. let Rusko opustil a svůj život dožil jako americký občan.

13. září 2023, IPPO

Jan Hroudný: Fiala jednal s jihokorejským premiérem. První kroky pro Restart Česka

Restart Česka začíná rychle nabírat konkrétní podobu. Petr Fiala jeho realizaci zahájil jednáním s předsedou vlády Korejské republiky Han Duck-soo, se kterým jednal o strategických korejských investicích v České republice.

12. září 2023, IPPO

Michal Chládek: Kdy je ten pravý čas hlásat vize pro Česko?

Média hlásají: „Vize premiéra je skvělá, ale přišla pozdě.“ A já bych se rád komentátorů zeptal, kdy jindy by měla dlouhodobá vize přijít? Týden poté, co ruské tanky vpadly na Ukrajinu? Nebo snad ve chvíli, kdy se všichni báli, že nebudeme mít čím topit, a média nás strašila tím, že v zimě zmrzneme?