25. října 2023, IPPO

Jan Hroudný: Novela zákoníku práce

rubrika: Komentáře

Na vládu se v posledních týdnech snáší ze strany části podnikatelů kritika za novelu zákoníku práce. Co však novela skutečně přináší a jaké jsou okolnosti jejího vzniku?

Za prvé je nutné říct, že novela vychází z několika evropských směrnic a provádí jejich transpozice. Klíčové části novely tak zkrátka bylo nutné přijmout. Česko to mimochodem mělo udělat už na začátku loňského srpna a reálně mu hrozila pokuta od Evropské komise.

Pojďme se ale podívat na hlavní změny:

  • rozšířená informační povinnost zaměstnavatele 

Ta se vztahuje i na „dohodáře“. Zaměstnavatel ji může splnit více způsoby – informace může vložit do smlouvy nebo třeba vnitřního předpisu. MPSV připravilo i vzorový informační formulář. Tuto změnu nelze hodnotit jako příliš výraznou, na jednu stranu možná přinese lepší informovanost zaměstnance (v tomto ohledu ale nejsem velkým optimistou), na druhou stranu přinese další nárůst už tak velké byrokracie.  

  •  změny u DPP/DPČ

DPP a DPČ (neboli „dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr“) představují již tradičně flexibilní alternativu k přísnějším pracovním smlouvám. Změny jsou u nich skutečně rozsáhlé, na dohodáře se nově bude vztahovat mj. právo na dovolenou (od 1. 1. 2024) nebo nárok na příplatky. 

  • elektronické doručování dokumentů

Krok dobrým směrem podle mého názoru představuje usnadnění elektronického doručování pracovněprávních dokumentů. Zaměstnanec už například nebude muset doručovat písemnosti s uznávaným elektronickým podpisem, kterým většina zaměstnanců vůbec nedisponuje.

  • úprava home office

Novinkou je také legislativní úprava práce na home office, kterou je nově možné vykonávat pouze na základě písemné dohody. Zákon v tomto ohledu ponechává širokou volnou míru uvážení, kdy si strany mohou v dohodě sjednat řadu podmínek práce na dálku včetně místa výkonu práce na dálku nebo jejího rozsahu. 

Změny se dotknou i dalších oblastí, jako je třeba úprava nepřetržitého odpočinku nebo žádostí o rodičovskou dovolenou.

Novela zákoníku práce každopádně výrazně ovlivní pracovní trh. DPP a DPČ, které jsou mezi zaměstnavateli velmi populární, již nebudou tak výhodné jako dříve. Zaměstnavatelé pravděpodobně budou hledat jiné způsoby zajištění pracovní síly. Jedním z nich může být např. rozšíření spolupráce s OSVČ (s dobře známým rizikem švarcsystému).

Obecně (přes některé přínosy) tedy nevnímám novelu zákona připravenou Ministerstvem práce a sociálních věcí příliš pozitivně. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že novela zpracovává uníjni směrnice, které je nutné přijmout. Kritika vlády za její přípravu je tak adresována špatným směrem. Pro novelu ostatně hlasovala naprostá většina poslanců napříč všemi kluby. Naše nejnovější výstupy

28. listopadu 2023, IPPO

Izrael ve válce. Kdo stojí na správné straně?

V klubu Šelepka jsme dne 23. 11. zorganizovali debatu s názvem Izrael ve válce. Kdo stojí na správné straně? Pozvání k diskuzi přijali Jiří Schneider, bývalý diplomat a velvyslanec v Izraeli, a Marek Čejka, expert na blízkovýchodní dění a autor knihy Izrael a Palestina.

27. listopadu 2023, IPPO

Ivana Ryčlová: Autor románu o Zelenském v Praze

Ať chceme, nebo nechceme, Praha je plná občanů ruské národnosti, kteří opustili vlast, jelikož nesouhlasí s Putinovým režimem.  To je důvod, proč do naší metropole čím dál častěji přijíždějí reprezentanti ruské opoziční kultury, aby ruskému publiku představili svá nová díla.

27. listopadu 2023, IPPO

Michal Chládek: Koblihu nebo salát? Efekt dlouhodobých a krátkodobých rozhodnutí

Dám si koblihu a pustím si nekonečný seriál, nebo si raději dám salát a půjdu si zacvičit? Podobně jako v životě i v politice můžeme dělat krátkodobě příjemná a líbivá rozhodnutí, která nám ale z dlouhodobého hlediska ubližují.

24. listopadu 2023, IPPO

Kateřina Hloušková: Česko jako první na světě zmrazilo ruský státní majetek

Ve středu 15. listopadu česká vláda zmrazila ruský státní majetek. Na český sankční seznam totiž zařadila agenturu Goszagransobstvennost, která spravuje ruské státní majetky nejen u nás, ale i v dalších asi sedmdesáti zemích světa. Ruský stát tak už v České republice nesmí nakládat s nemovitostmi a nemůže využívat ani zisky z jejich pronájmů. 

24. listopadu 2023, IPPO

Michal Chládek: Doba nároková: Platy zvýšit! Inflaci, daně, pracovní dobu a deficit snížit

Stávku učitelů? Dokážu pochopit. Stávku lékařů? Taky. Stávku zaměstnanců Škoda Auto ale pochopit nedokážu. Demonstrovat proti vládě při průměrném platu 65 tisíc mi přijde absurdní. Osobně bych samozřejmě také chtěl vyšší plat (mzdu), neplatit daně, pracovat tři hodiny denně a do toho mít vyrovnaný státní rozpočet. V ideálním světě by to šlo. V ideálním svět ale nežijeme a nežije se v něm vůbec nikde.