27. listopadu 2023, IPPO

Michal Chládek: Koblihu nebo salát? Efekt dlouhodobých a krátkodobých rozhodnutí

rubrika: Komentáře

Dám si koblihu a pustím si nekonečný seriál, nebo si raději dám salát a půjdu si zacvičit? Podobně jako v životě i v politice můžeme dělat krátkodobě příjemná a líbivá rozhodnutí, která nám ale z dlouhodobého hlediska ubližují.

Výhled naší ekonomiky se posunul z negativního na stabilní. Negativní byl kvůli nezodpovědnému rozhazování peněz a energetické závislosti na Rusku. Proč? Protože právě vláda Andreje Babiše činila krátkodobě lákavá rozhodnutí.

Vláda Petra Fialy narozdíl od té předchozí ale nemění svá rozhodnutí podle toho, co vyjde daný měsíc v průzkumu. Důvody jsou jasné. Odstřižení od ruského plynu, připravená fiskální konsolidace o objemu cca 2 % HDP a realizace důchodové reformy snižující neudržitelný růst nákladů spojený se stárnutím obyvatelstva.

Toto a další aspekty jasně ukazují, že Fialova vláda dělá svou politiku dobře. Vládě se daří ozdravovat a stabilizovat veřejné finance. Z médií se sice může zdát, že nám všem hrozí chudoba a hlad. Z výzkumů ale jasně vychází, že Česko je jednou ze zemí, kde chudobou trpí nejméně lidí.

Skutečnost, že se daří stabilizovat veřejné finance, naznačuje i fakt, že by nás měl v dlouhodobém horizontu čekat ekonomický růst. Stáváme se totiž opět kredibilní zemí pro investory. Tím pádem k nám velmi pravděpodobně budou proudit investice ve větším počtu.

Stav České republiky nemůžeme posuzovat pouze z krátkodobé perspektivy. Rozhodnutí jedné vlády má totiž obrovský vliv na funkční období té následující. Proto v této vládě vznikají dlouhodobé vize, jako například Restart česka, který má určit směřování na dalších deset let. Důležité je i ustanovení vládního výboru pro strategické investice, který řeší koncepci napříč resorty.

Efekt dlouhodobých vs. krátkodobých rozhodnutí se jednoduše ukazuje v běžném i politickém životě. Když si rodina půjčí na dovolenou a rozháže všechny peníze na Vánoce, tak má krátkodobě asi radost. Dlouhodobě jí to ale příliš nepomůže, protože je za dveřmi exekutor. Podobně je to i v našem politickém světě. Máme možnost si dál půjčovat, přidávat všem a snižovat daně. Pak na nás sice nepřijde exekutor. Nepřijdou však ani investoři nebosoukromý kapitál, a to by znamenalo velký problém.Naše nejnovější výstupy

3. července 2024, IPPO

Eva Decroix: Doba politických trhovců a sládků se vrací

V těchto dnech mě napadají slova Františka Vaňka z Audience  „Je to všechno na hovno —“. V Evropě vzniká první otevřeně proruská koalice a to zcela podle notiček Kremlu. V tupé a slepé snaze získat či udržet si moc si nasadila líbivou tvářičku ochrany národních zájmů. Že nic není víc v rozporu s našimi národními zájmy než kamarádšoft s těmi, kteří podkopávají bezpečnost našeho státu, je jen bezvýznamný paradox.  Historie jich je plná.

2. července 2024, IPPO

Martin Staněk: Schodek státního rozpočtu je nejnižší za posledních pět let

Jeden z nejdůležitějších slibů vlády Petra Fialy – snižování veřejného zadlužení, se postupně daří naplňovat. Státní rozpočet skončil v 1. pololetí ve schodku 178,6 miliard korun, deficit se tak zmírnil proti květnovým 210,4 miliardám. Výsledek hospodaření je nejlepší za posledních pět let. Vše nasvědčuje tomu, že plán rozpočtu na letošní rok se podaří naplnit.

2. července 2024, IPPO

Teambuilding Mladé ODS

Ve dnech 28. až 30. června se na Vysočině uskutečnil teambuilding Mladé ODS. Ve spolupráci s touto organizací jej uspořádal Pravý břeh – Institut Petra Fialy a Institut pro pravicovou politiku.

25. června 2024, IPPO

Martin Staněk: Co přinese novela zákona o ochraně hospodářské soutěže?

Lepší kontrolu trhu i efektivnější proces přezkumu veřejných zakázek mají přinést dvě novely zákona o ochraně hospodářské soutěže. Z pera Úřadu vlády míří do legislativního procesu zpřísnění dohledu nad tvorbou cenových kartelů, ministerstvo pro místní rozvoj pak přichází se zjednodušením přezkumu a kontroly veřejných zakázek.

2. června 2024, IPPO

Petr Fiala: Odvážný a originální. Připomínáme si 25. výročí úmrtí Václava Bendy

Dnes si připomínáme výročí 25 let od smrti Václava Bendy (2. června 1999). Několika poznámkami chci připomenout tuto výjimečnou a originální osobnost. Základní kontury příběhu Václava Bendy všichni známe: prožil příliš krátký život, v tomto vyměřeném čase však prokázal odvahu a intelektuální poctivost, stal se vzorem pro mnoho lidí a uspěl v úctyhodném množství společenských rolí. Jak v období totality, tak v demokracii.