22. května 2024, IPPO

Martin Staněk: Lékařské odbory chtějí znovu protestovat. Vláda přitom svoje sliby plní

rubrika: Komentáře

Česká lékařská komora a odbory opět hrozí svoláním protestů proti podmínkám ve zdravotnictví. Před necelým půlrokem přitom zástupci lékařů a zástupci vlády našli společnou řeč u jednacího stolu. Dnes někteří představitelé lékařské komory tvrdí, že vláda své sliby neplní. Jak je to ale doopravdy? Pojďme se podívat, jak probíhá plnění bodů, na nichž se obě strany shodly.

Podzimní protesty, do kterých se zapojilo přibližně 6 000 lékařů, ukončila dohoda mezi zástupci lékařů a vlády.  Z jednadvaceti úkolů, jež dohoda obsahuje, je dnes již většina splněna, průběžně se plní, nebo se na jejich splnění pracuje. Za stěžejní v dané době lékaři považovali navýšení finančních prostředků na odměny. Na  nárůst platů vláda po jednáních vedených premiérem Petrem Fialou (ODS) a ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09) uvolnila 9,8 miliardy korun  ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Že peníze skutečně putují, kam mají, dnes uznávají i zástupci lékařských odborů a sami přiznávají, že navýšení peněz kvitují s povděkem nejen oni, ale i samotní lékaři. Na osobním příspěvku dostali nemocniční lékaři 5 až 15 tisíc korun, tedy přesně tolik, co sliboval dokument podepsaný začátkem prosince ze strany odborů, lékařské komory, ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Vláda rovněž obratem splnila svůj slib změny zákoníku práce. Většina domluvených změn nabyla účinnosti již 28. prosince. Dříve uzákoněná možnost dobrovolné přesčasové práce lékařů až 832 hodin za rok, která vyvolala jejich protesty, přestala platit. Další novela zákoníku práce, která bude stav znovu upravovat, by měla podle dřívějších vyjádření ministerstev práce a zdravotnictví platit od 1. července 2024 a usilovně se na ní pracuje.

Zdravotníci v nemocnicích či v záchranné službě mohou podle upraveného znění pracovat nepřetržitě až 24 hodin, pokud to umožní kolektivní smlouva či vnitřní předpis v zařízení. Směna zdravotníka může podle novely zákoníku práce trvat nejvýše 12 hodin, na ni může navázat případně přesčasová práce o stejné délce. Novela upravuje také odpočinek. Pokud by zdravotník pracoval 24 hodin, musel by pak mít nejméně 22 hodin volna.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž uvedlo, že do 24. května představí návrh zákona o odměňování  a probíhají i jednání k zákoníku práce. Zdůraznilo přitom, že hlavní požadavek lékařů, totiž zvýšení odměn, již byl splněn.

Dle představitelů České lékařské komory by se také do budoucna měly řešit i výsluhy a benefity, jako jsou lázně a rehabilitace, nebo odchodné.

Prezident komory Milan Kubek však přesto, jak je dnes u odborových předáků “dobrým zvykem”, přišel s ostrými prohlášeními, ve kterých nepřímo obvinil vládu, že se chystá zdravotníky podvést, na což by pak podle něj měla ze strany komory následovat razantní reakce. “Dáme politikům do kožichu, víc než loni na podzim, kdy vypovědělo přesčasy několik tisíc nemocničních lékařů,” prohlásil doslova předseda komory Kubek.

Lékaře se však nikdo podvést nechystá. U odborových předáků se, bohužel, v posledních měsících staly silácké výroky a obviňování představitelů vlády  již určitým  koloritem. Takto se ale vzájemný dialog vést nedá, ten je možný pouze u jednacího stolu.

Vláda Petra Fialy je k další diskuzi připravena, bude k ní mít i adekvátního partnera?

štítky: #zdravotnictvíNaše nejnovější výstupy

3. července 2024, IPPO

Eva Decroix: Doba politických trhovců a sládků se vrací

V těchto dnech mě napadají slova Františka Vaňka z Audience  „Je to všechno na hovno —“. V Evropě vzniká první otevřeně proruská koalice a to zcela podle notiček Kremlu. V tupé a slepé snaze získat či udržet si moc si nasadila líbivou tvářičku ochrany národních zájmů. Že nic není víc v rozporu s našimi národními zájmy než kamarádšoft s těmi, kteří podkopávají bezpečnost našeho státu, je jen bezvýznamný paradox.  Historie jich je plná.

2. července 2024, IPPO

Martin Staněk: Schodek státního rozpočtu je nejnižší za posledních pět let

Jeden z nejdůležitějších slibů vlády Petra Fialy – snižování veřejného zadlužení, se postupně daří naplňovat. Státní rozpočet skončil v 1. pololetí ve schodku 178,6 miliard korun, deficit se tak zmírnil proti květnovým 210,4 miliardám. Výsledek hospodaření je nejlepší za posledních pět let. Vše nasvědčuje tomu, že plán rozpočtu na letošní rok se podaří naplnit.

2. července 2024, IPPO

Teambuilding Mladé ODS

Ve dnech 28. až 30. června se na Vysočině uskutečnil teambuilding Mladé ODS. Ve spolupráci s touto organizací jej uspořádal Pravý břeh – Institut Petra Fialy a Institut pro pravicovou politiku.

25. června 2024, IPPO

Martin Staněk: Co přinese novela zákona o ochraně hospodářské soutěže?

Lepší kontrolu trhu i efektivnější proces přezkumu veřejných zakázek mají přinést dvě novely zákona o ochraně hospodářské soutěže. Z pera Úřadu vlády míří do legislativního procesu zpřísnění dohledu nad tvorbou cenových kartelů, ministerstvo pro místní rozvoj pak přichází se zjednodušením přezkumu a kontroly veřejných zakázek.

2. června 2024, IPPO

Petr Fiala: Odvážný a originální. Připomínáme si 25. výročí úmrtí Václava Bendy

Dnes si připomínáme výročí 25 let od smrti Václava Bendy (2. června 1999). Několika poznámkami chci připomenout tuto výjimečnou a originální osobnost. Základní kontury příběhu Václava Bendy všichni známe: prožil příliš krátký život, v tomto vyměřeném čase však prokázal odvahu a intelektuální poctivost, stal se vzorem pro mnoho lidí a uspěl v úctyhodném množství společenských rolí. Jak v období totality, tak v demokracii.