25. června 2024, IPPO

Martin Staněk: Co přinese novela zákona o ochraně hospodářské soutěže?

rubrika: Komentáře

Lepší kontrolu trhu i efektivnější proces přezkumu veřejných zakázek mají přinést dvě novely zákona o ochraně hospodářské soutěže. Z pera Úřadu vlády míří do legislativního procesu zpřísnění dohledu nad tvorbou cenových kartelů, ministerstvo pro místní rozvoj pak přichází se zjednodušením přezkumu a kontroly veřejných zakázek.

Úřad vlády ve své novele reaguje na návrh, který již v zimě sám předložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v reakci na kritiku ,že není schopen rychle řešit možné kartelové jednání na trhu s potravinami. Pravomoci Úřadu by měly být posíleny především ve vztahu k nedovolenému sjednávání dohod mezi obchodníky, aby si mohl více posvítit na možné sjednávání kartelových dohod.

Novela rovněž počítá s tím, že by se zavedl nový přestupek pro fyzické osoby za účast v kartelu, ale by mělo dojít k vypuštění zákonného limitu pro předpoklad dominantního postavení. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by tak mohl nově zasahovat i při menší dominanci, pokud by byl zbytek trhu dostatečně roztříštěný.

ší významnou páku na nepoctivé prodejce představuje změna definice zneužití dominantního postavení, za než by se nově měl považovat i prodej za nepřiměřeně vysoké ceny. Důvodová zpráva novely však ubezpečuje, že se nejedná o cenovou regulaci.

Ministerstvo pro místní rozvoj zase chystá po německém vzoru zkrácení lhůt pro kontroly zadávání veřejných zakázek a snížení počtu odvolání v rámci úřadu, stejně jako navýšení kauce za napadnutí tendrů. Tím by mělo dojít nejen k osekání agendy, ale  i ke kýženým úsporám. Dnes je možno veřejnou zakázku včetně námitek přezkoumávat až pětkrát. V tom je Česká republika v Evropě spíše výjimkou

Česko je pak také jediným státem, kde rozhoduje sám předseda, jinde se rozhoduje ve více lidech. Novela proto navrhuje, aby v rámci samotného antimonopolního úřadu bylo pouze jedno rozhodování, kde by stanovisko podávala tříčlenná komise. V ní by zasedli dva odborníci z úřadu a jeden z oblasti, které se daná věc týká, jako je stavebnictví, IT, apod.

Zvýšení by mělo nastat také u povinné kauce za napadnutí tendrů, která dnes činí 100 tisíc korun, avšak do budoucna půjde vždy o procentní podíl z veřejné zakázky se stropem na dvou milionech korun u zakázky veřejné a pět milionů korun u koncese. Pokud by se spor řešil nakonec u soudu, soudní poplatek naroste z dnešních tří tisíc korun na padesát tisíc.



Naše nejnovější výstupy

3. července 2024, IPPO

Eva Decroix: Doba politických trhovců a sládků se vrací

V těchto dnech mě napadají slova Františka Vaňka z Audience  „Je to všechno na hovno —“. V Evropě vzniká první otevřeně proruská koalice a to zcela podle notiček Kremlu. V tupé a slepé snaze získat či udržet si moc si nasadila líbivou tvářičku ochrany národních zájmů. Že nic není víc v rozporu s našimi národními zájmy než kamarádšoft s těmi, kteří podkopávají bezpečnost našeho státu, je jen bezvýznamný paradox.  Historie jich je plná.

2. července 2024, IPPO

Martin Staněk: Schodek státního rozpočtu je nejnižší za posledních pět let

Jeden z nejdůležitějších slibů vlády Petra Fialy – snižování veřejného zadlužení, se postupně daří naplňovat. Státní rozpočet skončil v 1. pololetí ve schodku 178,6 miliard korun, deficit se tak zmírnil proti květnovým 210,4 miliardám. Výsledek hospodaření je nejlepší za posledních pět let. Vše nasvědčuje tomu, že plán rozpočtu na letošní rok se podaří naplnit.

2. července 2024, IPPO

Teambuilding Mladé ODS

Ve dnech 28. až 30. června se na Vysočině uskutečnil teambuilding Mladé ODS. Ve spolupráci s touto organizací jej uspořádal Pravý břeh – Institut Petra Fialy a Institut pro pravicovou politiku.

2. června 2024, IPPO

Petr Fiala: Odvážný a originální. Připomínáme si 25. výročí úmrtí Václava Bendy

Dnes si připomínáme výročí 25 let od smrti Václava Bendy (2. června 1999). Několika poznámkami chci připomenout tuto výjimečnou a originální osobnost. Základní kontury příběhu Václava Bendy všichni známe: prožil příliš krátký život, v tomto vyměřeném čase však prokázal odvahu a intelektuální poctivost, stal se vzorem pro mnoho lidí a uspěl v úctyhodném množství společenských rolí. Jak v období totality, tak v demokracii.

31. května 2024, IPPO

Martin Staněk: Schodek rozpočtu poklesne

Konsolidaci veřejných financí a  postupný pokles schodků rozpočtu si vláda Petra Fialy vytkla za jeden ze svých prioritních programových bodů. V době svého nástupu zdědila schodek, který počítal s deficitem téměř 500 miliard korun. Již první rok se jej oproti plánu podařilo snížit o téměř 80 miliard a vláda pokračuje dále. Už příští rok by měly být veřejné finance na polovině úrovně roku 2021 a  schodek patrně nepřekročí hranici 230 miliard. Ambice jsou ale ještě smělejší.